Yetişkinler için özel piyano dersleri.

Yetişkinler İçin Online Piyano Dersi

Kökeni 1700’lü yıllara dayanan vurmalı ve tuşlu bir çalgı olan piyano, bugün kullandığımız hali ile birkaç oktavlık fark dışında 17. yüzyıldaki kullanımından farksızdır.  Bugün piyano çalarken 88 tuşlu tam oktav klavyeli; kuyruklu, konsol ve elektronik piyanolar kullanmaktayız.

Piyano klavyesinin teknik yapısının; zihnin algılama ve müzikal soyut ifadeleri somutlayabilme gelişimine katkıları nedeniyle müzik eğitimine başlarken, en uygun çalgının piyano olduğu uzun süredir yaygın bir şekilde kabul görmektedir. Bunun yanında motor becerilerin ve (piyanonun çok sesli yapısı nedeniyle) kulağın gelişimi bakımından da müzik öğrenimine başlamak için en doğru çalgı piyanodur.

piyanodersi.online

Piyano öğrenen kişi, müzik dilini okumayı öğrenirken farklı referanslara göre sıralanan iki anahtarı aynı anda okumayı öğrenir (sol ve fa anahtarı). Ayrıca omuzlardan başlayarak kollar, bilekler, eller ve tüm parmakların kullanılışı, bir süre sonra pedallarla iki ayağın da devreye girmesiyle bedensel olarak; çift anahtar okuyarak da zihinsel olarak yoğun ve disiplinli bir aktivite içerisine girer.

Müzik ve piyano eğitimi, bakış açısını genişletmeyi sağladığı gibi, bir sanat etkinliğini düzenli olarak gerçekleştirmek hem iş hayatını hem de özel yaşamı olumlu etkiler. Sanatsal aktiviteler içerisinde müzik öğreniminin yeri oldukça özeldir; müzik öğrenimiyle birlikte çalışma disiplini, parçaları detaylı görebilme, dinleme yeteneği ciddi bir biçimde gelişir.

Piyano eğitiminde müzik tarihi içerisinde çok farklı metotlar ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. Piyano öğreniminde yetişkinler için farklı yöntemler izlenir. Ayrıca bu yöntemler profesyonel müzik eğitimi ve hobi olarak müzik eğitimine göre de hem içerik hem de çalışma yoğunluğu açısından farklılık gösterir. 

Online ortamda canlı yayınla gerçekleştirdiğimiz birebir piyano derslerimizde, ister hobi amaçlı ister profesyonel hedeflerle ders alınıyor olsun, ders işleyişimizi ve sıklığını her öğrencimizin seviyesi ve durumuna göre özel olarak belirliyoruz.