online solfej dersleri

Solfej Dersleri

Müziğin temel bileşenleri; perde, gürlük, süre ve tınıdır. Solfej eğitimi, müziğin temel bileşenlerini öğrenmeyi ve okumayı sağlayan müzik eğitimindeki en temel disiplindir. Farklı bir ifadeyle solfej; porte üzerinde farklı anahtarlarla yazılmış notaları süreleriyle birlikte seslendirme eğitimidir.

Online Solfej Dersleri

Solfej eğitimi temel müzik bilgisi ile başlar. Porte üzerinde farklı anahtarlarda notaların isimlerini öğreniriz. Bona (ritmik okuma) çalışması solfej eğitiminin temeli olduğu gibi çalgı eğitiminin de temelidir. Bona ile notaları isimleri ve ritimleriyle birlikte seslerin perdelerini gözetmeksizin (konuşma sesiyle) sabit bir metronomda okuma çalışması yapılır. Bona bir eserin söylenmeden ya da çalınmadan önce yapılacak bir egzersizdir. Bona çalışması ile birlikte deşifre (bir eseri ilk çalış/seslendiriş) güçlenir ve ardından sesimizi çalgı olarak kullanarak notaları perdeleriyle birlikte okuma çalışmasına geçilir.

Solfej eğitiminde sesimizi kullanırız. Bu sebeple solfej eğitimi ile birlikte notaları perdeleriyle doğru bir şekilde seslendirebilmek için sesimizi bir çalgı olarak eğitiriz. Solfej eğitiminde notaları seslendirmek kulak çalışmasının da bir parçasıdır, seslerin birbiri arasındaki aralıklar ve ilişkiler işitsel olarak kavranır ve çalgı eğitimiyle birlikte solfej eğitimi bütünsel bir müzik eğitiminin temelini oluşturur.

Profesyonel müzik eğitiminin temel bileşeni olan solfej eğitimi çalgı öğrenimi yanında temel bir ders olarak alınmalıdır. Konservatuvar ve müzik okullarında da temel derstir. Ayrıca hobi olarak çalgı eğitimi alan kişiler için de solfej eğitimi kulağın gelişimi ve temel müzik bilgisi eğitiminin bir parçasıdır. Çocuklar için solfej eğitiminin ayrı bir yeri vardır. Erken dönemde iyi bir şekilde alınan solfej dersi, çocukların işitsel duyarlılıklarını oldukça geliştirirken seslerle bedensel bir bağ kurmak müzik sevgisini pekiştirir. Fakat çocuklarla çalışırken her çocuğun kişisel eğilimlerini gözeterek özel metotlarla her çocuğa ayrı bir yaklaşım gözetilmelidir.

Çalgı ve ses eğitiminin de bir parçası olan solfej ayrı bir disiplin olarak da öğrenilebilir. Solfej eğitimi müziği anlamak, kulağını geliştirerek sesler arasındaki ilişkiyi çözümlemek ve iyi bir müzik dinleyicisi olmak isteyen her yaştan kişi için gereklidir.

  Solfej eğitimindeki kullanılabilecek metotlar;

  • Lavignac Kitapları
  • Nail Yavuzoğlu – Poliritmik Solfej
  • Serhat Akyol – Ünitelerle Müzik Teorisi Solfej 1
  • Muammer Sun – Solfej 1, 2
  • Yalçın İman – Solfej Eğitimi
  • F. Fontaine (Bona)
  • Dandelot (Bona)

Online ortamda birebir olarak gerçekleştirdiğimiz özel solfej derslerimizde, ders işleyişimizi ve sıklığını her öğrencimizin seviyesi ve durumuna göre özel olarak belirliyoruz. Bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.