Online Piyano Dersleri

Başta çocuklar olmak üzere her yaş grubuna, öğrenciye özel metot ve yaklaşımla online piyano dersleri sunuyoruz.

Skype veya benzer altyapı üzerinden canlı olarak birebir gerçekleştirdiğimiz derslerde dijital dünyanın imkanlarından ve avantajlarından faydalanıyoruz. 

Dersleri, ders öncesinde ve sonrasında ilettiğimiz dijital döküman, nota, egzersiz videoları ve parça videoları ile destekliyoruz.

Her yaştan öğrenciye, uygun fiyatlarla, öğrenciye özel metodlarla birebir online piyano dersi.
Çocuklar için özel piyano dersleri.

Çocuklar İçin Piyano Dersleri

Piyano eğitimine erken yaşta başlamak, hem çocukların algılarının en açık olduğu dönemden faydalanabilmek için hem de zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıları bakımından önemlidir.

Küçük yaş grubunda piyano dersleri özel teknikler ve eğitim metodlarıyla mümkündür. Her çocuğun öğrenme biçimi farklılık gösterir. Bu nedenle derslerin her bir öğrenciye göre özel olarak planlanması gerekir. Çocuklarla tecrübesi olan bir piyano öğretmeni ile çalışmak önem taşımaktadır.

Yetişkinler İçin Piyano Dersleri

Piyano öğrenmeye erken yaşta başlamak avantaj sağlasa da önemli olan istek, motivasyon ve düzenli çalışmadır. Her yaştan öğrenci, piyano çalmaya başlayabilir.

Sıfırdan başlarken ya da seviyenizi yükseltmeye yönelik çalışırken bir piyano öğretmeni emin adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır.

Yetişkinler için piyano öğretiminde öğrencinin seviyesi ve isteklerine göre ders planı şekillendirilir.

Yetişkinler için özel piyano dersleri.
Şirket çalışanları ve çocukları için online piyano dersleri.

Şirketler İçin Piyano Dersleri

Günümüzde şirketler çalışanlarına pek çok sosyal aktivite sunmaktadır. Online aktiviteler de dijital çağ ile birlikte önem kazanmıştır.

Bir enstrüman çalmak hem zihni geliştirmek hem de boş zamanların verimli değerlendirilmesi bakımından oldukça önemlidir.

Online piyano derslerini şirketlere özel marka uygulamalarıyla sunuyoruz.

Piyano Eğitimi

Piyano klavyesinin teknik yapısının; zihnin algılama ve müzikal soyut ifadeleri somutlayabilme gelişimine katkıları nedeniyle müzik eğitimine başlarken, en uygun çalgının piyano olduğu uzun süredir yaygın bir şekilde kabul görmektedir. Bunun yanında motor becerilerin ve (piyanonun çok sesli yapısı nedeniyle) kulağın gelişimi bakımından da müzik öğrenimine başlamak için en doğru çalgı piyanodur.

Piyano öğrenen kişi, müzik dilini okumayı öğrenirken farklı referanslara göre sıralanan iki anahtarı aynı anda okumayı öğrenir (sol ve fa anahtarı). Ayrıca omuzlardan başlayarak kollar, bilekler, eller ve tüm parmakların kullanılışı, bir süre sonra pedallarla iki ayağın da devreye girmesiyle bedensel olarak; çift anahtar okuyarak da zihinsel olarak yoğun ve disiplinli bir aktivite içerisine girer.

Çocuklarda erken dönem müzik eğitimi; kulağın gelişimi, konsantrasyon, yaratıcılık, yorumlama, sonraki yıllarda gelişecek olan çalışma disiplini, yaşama bakış açılarının şekillenmesinde ve özgüven gelişiminde oldukça etkilidir. Yetişkinler için de piyano dersleri; algılarının genişlemesi ve düzenli yapılan bir sanatsal aktivitenin duygu ve düşün dünyalarına katkılarıyla; hem iş hem de özel hayatlarını olumlu etkiler.

Sanatsal aktiviteler içinde müzik öğreniminin yeri oldukça özeldir; müzik öğrenimiyle birlikte çalışma disiplini, parçaları detaylı görebilme, dinleme yeteneği ciddi bir biçimde gelişir.