Çocuklar için özel piyano dersleri.

Çocuklar İçin Online Piyano Dersi

Piyano klavyesinin teknik yapısının; zihnin algılama ve müzikal soyut ifadeleri somutlayabilme gelişimine katkıları nedeniyle müzik eğitimine başlarken, en uygun çalgının piyano olduğu uzun süredir yaygın bir şekilde kabul görmektedir. Bunun yanında motor becerilerin ve (piyanonun çok sesli yapısı nedeniyle) kulağın gelişimi bakımından da müzik öğrenimine başlamak için en doğru enstrüman piyanodur.

Piyano dersi alan çocuklar, müzik dilini okumayı öğrenirken farklı referanslara göre sıralanan iki anahtarı aynı anda okumayı öğrenir (sol ve fa anahtarı). Ayrıca omuzlardan başlayarak kollar, bilekler, eller ve tüm parmakların kullanılışı, bir süre sonra pedallarla iki ayağın da devreye girmesiyle bedensel olarak; çift anahtar okuyarak da zihinsel olarak yoğun ve disiplinli bir aktivite içerisine girer.

Çocuklarda erken dönem müzik eğitimi; kulağın gelişimi, konsantrasyon, yaratıcılık, yorumlama, sonraki yıllarda gelişecek olan çalışma disiplini, yaşama bakış açılarının şekillenmesinde ve özgüven gelişiminde oldukça etkilidir. Sanatsal aktiviteler içinde müzik öğreniminin yeri oldukça özeldir; müzik öğrenimiyle birlikte çalışma disiplini, parçaları detaylı görebilme, dinleme yeteneği ciddi bir biçimde gelişir.

Çocuklarda programlı olarak piyano eğitime başlama yaşı genellikle zihinsel ve motor becerilerinin yeterli olgunluğa gelmesiyle birlikte 6-7 yaş aralığıdır. Fakat piyano dersi almaya başlamak için doğru yaş her çocuğa göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı çocuklar 4.5 yaşında başlayabiliyorken bazıları için 5 ya da 6 yaş uygun olabilir. Öğrencinin piyano dersi almaya başlayacak olgunluğa eriştiğini tespit etmek ancak piyano dersine başlayarak; öğrencinin istek, konsantrasyon ve teknik becerilerinin öğrenimle birlikte akışını gözlemleyerek mümkün olmaktadır.

Piyano eğitiminde müzik tarihi içerisinde çok farklı metotlar ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. Piyano öğreniminde erken dönem çocuklar, 7 yaş sonrası çocuklar, gençler ve yetişkinler için farklı yöntemler izlenir. Ayrıca bu yöntemler profesyonel müzik eğitimi ve hobi olarak müzik eğitimine göre de hem içerik hem de çalışma yoğunluğu açısından farklılık gösterir. 

Online ortamda canlı yayınla gerçekleştirdiğimiz birebir piyano derslerimizde, ders işleyişimizi ve sıklığını her öğrencimizin seviyesi ve durumuna göre özel olarak belirliyoruz.